Karma Peirò

  • El reportatge Desprotegides, malgrat tot (http://desprotegides.cat), evidencia amb dades obertes la dimensió de la violència masclista a Catalunya, més enllà de la punta de l’iceberg. I qüestiona les accions que l’administració catalana ha donat fins a la data per ajudar a les dones maltractades i als seus infants. 

Premi Medalla de Plata Malofiej’2020. Va ser l’espurna que ens va animar a crear la Fundació ViT.

  • La Fundació ViT és una entitat sense ànim de lucre (2020) que té com a missió aconseguir més transparència amb les dades obertes per al retiment de comptes a l’administració pública. Al front hi som en Xaquín Veira, Anton Bardera i Karma Peiró. Ens acompanya un dels millors equips de desenvolupadors i assessors tecnològics del moment. Els nostres projectes es focalitzen en l’apoderament de la ciutadania a partir de visualitzacions de dades clares i interactives, que ajudin a entendre problemàtiques socials i/o serveixin per a la presa de decisions. Per complir la nostra missió, ens centrem en tres àrees:

–   Formació (a professionals i ciutadania  a través de màsters, hackathons, jornades de reflexió, etc)

–   Lab (Laboratori d’innovació visual amb projectes anuals propis)

–   Creació d’eines tecnològiques (per fer més accessibles les dades obertes)

Detalls del ponent
Actes del Ponent
També us poden agradar aquests esdeveniments.
7 de març de 2022
En el marc del dia de la dona, 8M i del OpenDataDay, GenderDataLab.org moderarà un debat centrat en la necessitat de disposar de dades obertes amb perspectiva de gènere.  Al debat participen, la Direcció de Dades Obertes de Generalitat, Desprotegides.cat, DatosContraElRuido.org i CKAN-OKF. Els participants exposaran les seves visions i definiran els reptes que suposa...
9 de març de 2022
En aquesta edició de l’Open Data Day la dediquem a divulgar coneixement i experiències sobre les dades obertes públiques disponibles i les oportunitats de les seva reutilització. Establint un diàleg entre les administracions i persones reutilitzadores per millorar el seu ús efectiu.