Explicació

Analitzant les àrees de responsabilitat segons sexe en les regidories dels diversos ajuntaments de Catalunya, en una mostra realitzada a partir de 3.357 càrrecs, destaca la desproporcionada masculinització en les Regidories d’Infraestructures, només ocupen el càrrec 6 dones (15,7%), respecte a 32 homes (84,21%). Són dades de la Generalitat de Catalunya l’any 2019.

Interpretar dades

Visualització

Àrees de responsabilitat segons sexe 

Enllaç visualització

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/

Projecte

Dones i Poder Local – Participació i poder de les dones a Catalunya