Explicació

La relació d’alts càrrecs i altes directius a l’Administració de la Generalitat en el Departament de Salut, destaca la diferència entre sexes el 88.89% dels càrrecs són ocupats per dones respecte al 11,11% per homes. La segregació horitzontal i que els càrrecs referents als serveis de cura de persones són atorgats a les dones, mentre que els relacionats a sectors masculinitzats (òrgans de govern, finances, infraestructures o esports) s’atorguen a homes. Són dades proporcionades per la Generalitat de l’any 2021.

Interpretar dades

Visualització

Persones ocupades per situació professional, sexes i ocupació. Milers de persones assalariades

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral