Explicació

El 23,13% alcaldies de Catalunya recauen en dones alcaldesses, respecte al 76,87% d’homes alcaldes, amb una bretxa de 53,74. La distribució d’alcaldies als Ajuntaments de Catalunya per sexe demostra que en les màximes responsabilitatss poder polític municipal continua és ocupat de forma molt majoritària pels homes. Des de fa 12 anys és vigent la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes, que hauria de garantir una distribució equitativa entre sexes. Són dades del 2019 de la Generalitat de Catalunya.

Interpretar dades

Visualització

L’accés de les dones a la política local // Ús dades obertes dones i poder

Enllaç visualització

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/distribucio-del-poder-municipal-als-ajuntaments-alcaldies-/index.html

Projecte

Dones i Poder Local – Participació i poder de les dones a Catalunya