Explicació

Analitzant les persones usuàries TIC amb habilitats digitals avançades, entenen aquestes com la combinació d’activitats realitzades i coneixements informàtics, tenint en compte les persones usuàries dels últims tres mesos per nivell d’habilitats digitals i sexe, podem observar que la diferència entre homes 51,76% i dones 48,24%, només en les habilitats digitals bàsiques, baixes i avançades hi ha gairebé equilibri entre homes i dones. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística durant el primer trimestre del 2019

Interpretar dades

Visualització

Persones usuàries TIC amb Habilitats digitals avançades

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c128251

Projecte

Dades X Dones X Digital