Explicació

Les diferencia entre persones ocupades en els diversos àmbits digitals, més concretament en el sector de les Telecomunicacions, durant el primer trimestre del 2021, reflexa la diferència entre tots dos sexes, mentre que els homes són 68,84%, les dones són el 31,16% del total de persones ocupades en el sector digital a Espanya. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística durant el primer trimestre del 2021.

Interpretar dades

Visualització

Persones Ocupades àmbit Digital per sexe i àmbit d’activitat

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c128251

Projecte

Dades X Dones X Digital