Explicació

La bretxa digital de gènere en els usos de l’internet s’intensifica a l’analitzar concretament quan s’utilitza l’internet per vendre vens o serveis. El percentatge de persones entre 16 i 74 anys usuaris d’internet els darrers tres mesos demostra que només el 12,8 % són dones enfront del 17,2 % d’homes. L’ús d’Internet que realitzen homes i dones està marcat fortament per estereotips de gènere presents en dones i homes. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística els últims tres mesos per tipus d’activitat executada a Espanya durant el 2020.

Interpretar dades

Visualització

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c133716

Projecte

Dades X Dones X Digital