Explicació

La permanència als càrrecs locals per sexe segons el nombre de mandats, evidencia que la permanència/consolidació en un càrrec públic és molt més difícil en les dones que en els homes, només 1.718 (17,4%) dones regidores, respecte a 8.139 (82,6%) homes regidors han mantingut el càrrec 3 legislatures o més als Ajuntaments de Catalunya en el període 1979-2019, hi ha una tendència encara actual de no legitimar les dones en els càrrecs polítics a mitjà i llarg termini. Dades extretes de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).

Interpretar dades

Visualització

Permanència als càrrecs locals per sexe

Enllaç visualització

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/distribucio-del-poder-municipal-als-ajuntaments-alcaldies-/index.html

Projecte

Dones i Poder Local – Participació i poder de les dones a Catalunya