Explicació

Analitzant el pressupost mitjà gestionat segons sexe en municipis de 50.000 a 100.000 habitants a Catalunya, la diferència evidència sobre qui recau el poder polític i econòmic en els Ajuntaments, el gestionat per homes és de 2.871.454€, respecte 2.442.458€ les dones, una diferència de 428.996€ (15%). Són dades del 2019 de la Generalitat de Catalunya.

Interpretar dades

Visualització

Pressupost mitjà gestionat per homes i dones

Enllaç visualització

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/empoderament/dones_politica/pressupostos-gestionats-per-sexes-/index.html

Projecte

Dones i Poder Local – Participació i poder de les dones a Catalunya