Explicació

La bretxa digital de gènere en els usos de l’internet s’intensifica a la inversa en analitzar concretament l’ús d’internet per comunicar-se amb monitors o alumnes fent servir portals o llocs web educatius. En aquest cas analitzant persones de 16 a 74 anys usuaris d’Internet en els últims tres mesos hi ha una diferència del 35% de les dones respecte al 28,7% els homes. L’ús d’Internet que realitzen homes i dones respon novament als estereotips de gènere presents en dones i homes, en aquest cas els rols associats a les cures dels fills. Són dades d’elaboració pròpia d’acord amb les dades de l’INE Instituto Nacional de Estadística els últims tres mesos per tipus d’activitat executada a Espanya durant el 2020.

Interpretar dades

Visualització

Bretxa Digital de Gènere. Usos Internet

Enllaç visualització

https://donesdigital.datalabciba.org/#c133716

Projecte

Dades X Dones X Digital