Explicació

Analitzant les persones ocupades per situació professional i sexe, destaca la diferència en l’Ocupació Militar, -per milers de persones assalariades- la diferència és del 10,7% de dones, respecte al 89,3% d’homes l’any 2021. Aquesta dada contrasta directament amb l’evidència de la segregació horitzontal, les dones són més representatives en els sectors més feminitzats tradicionalment, els quals tenen relació directa amb les cuides i els àmbits socials. Són dades del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior) recopilades per l’INE Instituto Nacional de Estadistica des del 2011.

Interpretar dades

Visualització

Persones ocupades per situació professional, sexes i ocupació

Enllaç visualització

https://doneslaboral.datalabciba.org/#c131504

Projecte

Dades X Dones X Laboral