Dades obertes amb perspectiva de gènere

En el marc del dia de la dona, 8M i del OpenDataDay, GenderDataLab.org moderarà un debat centrat en la necessitat de disposar de dades obertes amb perspectiva de gènere. 

Al debat participen, la Direcció de Dades Obertes de Generalitat, Desprotegides.cat, DatosContraElRuido.org i CKAN-OKF.

Els participants exposaran les seves visions i definiran els reptes que suposa tenir més dades obertes desagregades per sexe i per gènere, per poder fer lectures i anàlisis més propers a la realitat.


Ponents
Director @ GenderDataLab
Doctoranda en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluny
Co-fundadora i directora de la Fundació Visualization for Transparency Foundation
Tech Lead a la Open Knowledge Foundation
Director general de dades obertes, transparència i col·laboració a la Generalitat de Catalunya
Detalls de l'esdeveniment