#ODD19BCN Com millorar reptes socials amb dades obertes

Aquest any hem tornat a celebrar a la Lehmann, de la mà d’ideograma i d’Iniciativa Barcelona Open Data, l’Open Data Day.

En aquesta ocasió, com ja us vàrem comunicar, l’objectiu era posar l’accent en projectes que poguessin suposar una millora en reptes de caràcter social.

Els projectes

DiesInternacionals.cat

DiesInternacionals.cat és un espai on es visibilitza el treball del teixit associatiu català, utilitzant els dies internacionals com a base per transmetre la feina que fan.

La difusió d’aquestes dates commemoratives és una oportunitat que permet a col·lectius i organitzacions donar a conèixer la seva activitat i objectius.

En aquest context, els mitjans de comunicació troben en la plataforma una eina d’informació i connexió que vol facilitar i contribuir a la seva tasca.

El projecte ens mostra tant la seva adaptació als ODS com el treball que s’ha fet per recollir informació de fonts obertes, ordenar-les i posar-les a disposició de tothom. Tant per consulta directa al web, com amb la possibilitat d’incorporar-les a un calendari mitjançant exportació.

Dades X Canvi Climàtic

Dades X Canvi Climàtic, organitzat per la Diputació de Barcelona va mostrar la feina feta al voltant de l’anàlisi de les dades de contaminació, més concretament la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic a la demarcació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona vol donar suport a les estratègies municipals de lluita contra el canvi climàtic i garantir l’accés universal a l’energia sostenible cercant noves fonts de dades obertes.

En aquesta expedició de dades van treballar la correlació real entre l’augment de temperatura i la incidència de cops de calor en la població.

També es va proposar detectar els casos de pobresa energètica als 311 municipis de la província de Barcelona, per tal d’aplicar la responsabilitat jurídica pertinent segons el marc legal vigent.

Es van cercar dades globals d’estudis que relacionen la pèrdua d’ocupació turística en diverses tipologies (de neu, de costa…) i paràmetres que permeten baixar-ho a escala local.

I també es va proposar la millora de l’índex de vulnerabilitat per municipi, integrant dades de l’Observatori de Salut.

Dades X l’Ocupació

Dades X l’Ocupació, organitzat per l’Ajuntament del Prat és una expedició de dades per al pacte local per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica. L’objectiu d’aquesta expedició de dades va ser crear un panell d’indicadors que permeti seguir l’evolució del Pacte.

Es va treballar en l’avaluació del potencial d’estalvi energètic en el teixit productiu municipal i sobre vocacions professionals i dones.

Es va reflexionar sobre la indústria 4.0 amb les preguntes “Està augmentant l’ocupació a la indústria (4.0) i logística?” i “Quin és el nivell d’implementació de tecnologies de Logística 4.0 en les empreses locals?

Índex Pobresa Dones

Índex Pobresa Dones, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Els resultats d’aquesta expedició de dades per a l’elaboració d’un índex de pobresa i precarietat de les dones, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data, van mostrar de forma indiscutible la manca de dades obertes.

Es van fer quatre grups:

  • El Grup Domèstiques va investigar la temàtica de l’habitatge i la gent gran.
  • El Grup Compromeses va treballar sobre els ingressos.
  • El Grup Clementine va observar la situació de les famílies monoparentals.
  • El Grup Vulnerabilitat va fer recerques sobre el cap de família.

Els obstacles de l’expedició de dades van tenir a veure principalment amb la manca de dades però, sobretot, amb la falta de granularitat dels datasets. Amb aquests resultats obtinguts, les persones expertes (Delphi) podran elaborar una proposta per a la creació de l’índex de pobresa i precarietat de les dones.

Conclusions de la jornada

La jornada va posar de manifest la necessitat de continuar treballant des de les Administracions públiques en pro de l’obertura de dades. Treballar per assolir una bona base de dades per tal d’impulsar solucions a reptes socials és un “must”.

Una de les debilitats que van quedar manifestes va ser el desconeixement de fonts de dades obertes ja existents. Per tant aquest desconeixement fa que no es puguin fer servir. Treballar en la difusió és primordial. I tal com es va comentar via Twitter, la col·laboració amb arxivers en aquest punt és primordial.

També es va posar sobre la taula la dinàmica de com aquestes dades poden arribar al sector privat perque puguin reutilizar-les i generar teixit econòmic, així com quina podria ser l’aplicació amb la Intel·ligència Artificial per donar un impuls a la generació d’aquestes dades.

A Twitter es va produïr una conversa interessant, així com el relat de la jornada sota el hashtag #ODD19BCN

Conversa a Twitter #ODD19BCN

Más info

Podéis consultar también el resumen publicado por Iniciativa Barcelona Open Data